RO
HU
Főoldal
Szállás
Vendéglő
Történelem és hagyomány
Vadászat
Tevékenységek
Link ajanló
Fényképek
Elhelyezkedés
Áraink
Történet
és örökség
Az Ojtozi szoros és Ojtoztelep település Erdély legkeletibb kapuja. Történelmi jelentőségű hely, ahol a századok során hadseregek tucatjai vonultak. A Habsburg Birodalom történelmi határtelepüléseként sok csata helyszíne volt. A történelmi birodalom határait végvárak védték, melyek utolsó példányát II. Rákóczi György építtette a XVII. században, és melynek romjai ma is állnak a település határában. A Moldvába vezető átkelőt már a rómaiak is használták, később itt törtek be a Batu Kán vezette tatárok, itt vonultak 1466-ban Mátyás király seregei Moldvába, véres harcok színterévé vált az 1848-as forradalom idején, majd a két világháború alatt. Az Ojtoz folyó jobb partján fekvő Rákóczi vár szabálytalan négyszög idomban, 100 méteres hosszúságban és 50 méteres szélességben épült rendkívül erős várerőd volt. Szögletein kiszökkenő négyszög bástyáiból mára már csak az északi és keleti áll, csakúgy mint a várfal egy része, azonban rendkívül romos állapotban.
Az Anselmo birtok

Amint arról az épület homlokzatán elhelyezett emléktábla is tanúskodik, az Anselmo birtok 1882-re készült el..
A fogadó tömör faragott kőből épített, várszerű építmény, amelynek tekintélyes tornya uralja a völgyet. A 2010-ben felújított, műemléknek minősített fogadó máig őrzi a hagyományos XIX. századi erdélyi erődített építmény stílusjegyeit és hangulatát.
Az Anselmo Fogadó története 1882-re nyúlik vissza, mely évben George Bariţiu munkássága révén kezdetét vette a memorandista mozgalom, Európában pedig aláírták a Hármas Szövetséget.
Alapítója:
Pittino Anselmo kőfaragómester
A szabadkőműves társaság tagjaként a maláriajárvány okozta gazdasági hanyatlás miatt Toscanát elhagyni kényszerült kőfaragómester Háromszék moldvai határvidékén, Ojtoz környékén talált menedéket és gazdasági lehetőséget.
A kőfaragómester itt ismerte meg későbbi székely feleségét, Gyergyai Juliannát (Juliskát), akivel közösen öt gyermeke született.
Mivel mestersége akkortájt keresettnek számított, hamar megalapozta hírnevét a környéken, és komoly anyagi háttérre tett szert számtalan út, híd és kőház építése révén.
A felújítás során külön hangsúly került a hely örökségének kidomborítására, így a felújított falak bekebelezik az eredeti fal romjait is.

A kapuzat és a főajtó ajtószárnyai a Pittino által faragott eredeti kőtömböket őrzik. Faragott motívumai méltó helyet kaptak az Anselmo Fogadó látvány-identitásában.
A határátkelőhelyi vámként működő hegyszoros rendkívüli kereskedelmi lehetőségeket kínált Anselmo számára, aki deszka- és gabonakereskedésbe fogott, gyakorta kijátszva
az adószerveket.

Később a birtok egyik építményében vámház, majd határőr kaszárnya működött. A mára felújított, különálló épület a Pittino Ház nevet viseli.
A határőr kaszárnya eredeti, fából készült, hagyományos tulipánmintás székelykapuja ma az Anselmo Fogadó bejáratát díszíti.
© Copyright Bexmon™ Marketing  |  Programming & website design: Pagelex™  |  Host: BexHost.com